Stichting Al-Gitaan

Stichting Al-Gitaan is in 1994 speciaal opgericht ten behoeve van de besnijdenis van jongens en mannen en is daardoor de 1e besnijdeniscentrum in Nederland. Stichting Al-Gitaan heeft dus 26 jaar ervaring op het gebied van besnijdenis.

Het bestuur

Het bestuur en de Kwaliteitscommissie zijn ondersteund door een permanent secretariaat.

Besnijdersteam

De besnijders van Al-Gitaan zijn zeer ervaren besnijders. Ze zijn BIG-geregistreerde (huis)artsen.

Secretariaat

Het secretariaat van Al-Gitaan is telefonisch bereikbaar via 010-4658690. Maandag is Al-Gitaan gesloten.

Commissies

De kwaliteitscommissie heeft als doel het bewaken van de kwaliteit van de besnijdenissen.

  • Dr G.C. Madern, kinderchirurg bij Erasmus MC
  • Dr. T. Tumkaya, huisarts, immunoloog en besnijder
  • Dhr. D. Redjopawiro, anesthesie-assistent

Deze commissie is opgericht om de sedatie ( het toedienen van slaapmiddel bij kinderen) te inventariseren en te bewaken zoals de inspectie van volksgezondheid heeft vastgesteld in “toetsingskader sedatie buiten de operatiekamer”.

De stichting Al-Gitaan beschikt over een klachtencommissie. De commissie heeft als doel de klachten van zijn doelgroep tijdig te signaleren en deze te melden bij het bestuur, zodat door hen actie hierop kan worden ondernomen.

De besnijders van Al-Gitaan zijn zeer ervaren besnijders. Ze zijn BIG-geregistreerde (huis)artsen.
 
Ze hebben in de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan in het uitvoeren van de  circumcisies. Tijdens de besnijdenissen worden zij bijgestaan door gediplomeerde en ervaren assistenten.

Het secretariaat van Al-Gitaan is telefonisch bereikbaar via 010-4658690 van Dinsdag tot en met donderdag van 10:00u tot 16:00u en vrijdag van 10:00u tot 13:00u en 14:00u tot 16:00u. Maandag is Al-Gitaan gesloten.

Maak gauw uw afspraak bij Stichting Al Gitaan.